INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE Recaredo Mata Casanovas, S.A.

FINALITAT Gestió de consulta i requeriments web Gestió dels clients potencials i contactes de l’empresa. Proporcionar informació addicional d’interès

LEGITIMACIÓ Consentiment exprés i interès legítim

DESTINATARIS No se cediran dades a tercers, tret d’obligació legal

DRETS Accedir, rectificar i suprimir los dades, així com altres drets, tal i com s’explica a la informació addicional

INFORMACIÓ ADDICIONAL Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en las clàusules que es presenten a continuació

  En compliment del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, RECAREDO MATA CASANOVAS, S.A. (d’ara en davant “RECAREDO”) li informa com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant <recaredo.com> seran incorporades a un fitxer de dades mantingut sota estrictes mesures de seguretat i confidencialitat denominat “CLIENTS POTENCIALS I CONTACTE”.

RECAREDO ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits i procura instal·lar aquells mitjans o mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

Les seves dades seran emmagatzemades mentre gestionem el seu requeriment o fins que vostè ens indiqui el contrari, així com per tramitar encàrrecs, realitzar tasques administratives i remetre informació addicional que puguin ser del seu interès. Les finalitats de les operacions de gestió de dades que du a terme RECAREDO com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT son exclusivament la gestió de la relació amb els clients potencials i els contactes, així com per a finalitats comercials i de millora de la seva experiència en línia.

L’informem que l’ús dels formularis disponibles a <recaredo.com> està limitat a usuaris majors d’edat, per la qual cosa, al utilitzar qualsevol  0d’ells, vostè està garantint que compleix amb aquest requisit i accepta les conseqüències que s’en derivin en el cas que no fos així. Els formularis posats a disposició poden omplir-se en el idioma que vostè desitgi, no obstant, RECAREDO no es fa responsable dels errors o de l’impossibilitat d’atendre la seva sol·licitud degut al us d’un idioma inadequat. El compliment dels formularis, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, es totalment potestatiu, no obstant, la negativa a facilitar determinades dades podrà suposar l’impossibilitat de complir amb la seva petició.

Vostè és el únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se RECAREDO de qualsevol responsabilitat al respecte, tanmateix, assegura i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

A RECAREDO ens preocupem per la privacitat de les seves dades, i per això que li garantim la major confidencialitat en el seu tractament, confirmant que no es realitzarà cap cessió de les mateixes a tercers.

En el moment d’entregar voluntàriament les seves dades, CONSENTEIX EXPRESSAMENT al seu tractament automatitzat o no per part de RECAREDO, així com la seva comunicació a entitats de les quals la connexió amb les seves dades sigui necessària o legalment obligatòria, i en el cas de comunicacions comercials mitjançant el correu electrònic o mitjà equivalent, CONSENTEIX EXPRESSAMENT a la seva recepció.

El consentiment atorgat podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant el exercici dels dret de limitació del tractament, portabilitat de les dades, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que RECAREDO li garanteix, dirigint-se per escrit a administracio@recaredo.com

Com a mesura de proactivitat per la seguretat de les dades, RECAREDO ha assignat de forma voluntària como DPO (Delegat de Protecció de Dades) a BELLAVISTA LEGAL, S.L., de manera que per dirimir qualsevol dubte, queixa o suggestió sobre el tractament i registre de les operacions de gestió pot posar-se en contacte amb el DPO assignat a la següent direcció: dpo@bellavistalegal.eu